IMG_6899Vintønna

toenne_i_blomster

Tønna

Et gammelt fjøsvindu kler de håndhugde eikeveggene

Et gammelt fjøsvindu kler de håndhugde eikeveggene

 

Lerkekåsa Vingård - Kåsingrenda 56, 3810 Gvarv - Wenche: 91381510 - Joar: 97199270 post@lerkekasa.no | Nettsted av A-web